Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Obciążenia zastępcze łożysk

Do obliczenia trwałości łożysk oraz do sprawdzenia prawidłowości doboru wielkości łożyska jest niezbędna znajomość wielkości obciążenia zewnętrznego działającego na łożysko, a do określenia przewidywanej trwałości w godzinach również prędkość obrotowa.

Trwałość łożyska oblicza się ze wzorów:

L=(C/P)p [w mln obrotów]

Lh=L*106/n*60=16660/n*(C/P)p [w godzinach]

gdzie:

 • L - trwałość [w mln obrotów]
 • C - nośność ruchowa [w daN]
 • P - obciążenie zastępcze [w daN]
 • p - wykładnik potęgowy wynoszący:
  • dla łożysk kulkowych p=3
  • dla łożysk wałeczkowych p=10/3

Jeśli prędkości obrotowe i obciążenia zewnętrzne nie zmieniają się w czasie, a obciążenia działają ściśle w kierunku poprzecznym dla łożysk poprzecznych lub ściśle wzdłużnie dla łożysk wzdłużnych, to trwałość można obliczyć z wyżej podanych wzorów. W praktyce jednak takie przypadki prawie nigdy nie występują - przeciwnie - w większości wypadków w czasie całej eksploatacji obciążenia zmieniają zarówno wartości, jak i kierunki, zmianom podlegają również prędkości obrotowe.

Z tych względów isnieje konieczność obliczenia takiego obciążenia zastępczego, pod którego działaniem skutek "zmęczenia" będzie taki sam, jak pod wpływem działania obciążeń rzeczywistych.

W zależności od rodzajów zmian i kierunków działania obciązeń oraz zmian prędkości obrotowych, stosuje się różne sposoby określania obciążeń zastępczych.

W przypadku, gdy na łożysko poprzeczne działa stałe obciążenie skośne, należy je rozłożyć na składową poprzeczną i wzdłużną. Obciążenie zastępcze oblicza się ze wzoru:

P=XPp+YPw

gdzie:

 • P - obciążenia zastępcze łożyska [w daN]
 • Pp - składowa poprzeczna obciążenia [w daN]
 • Pw - składowa wzdłużna obciążenia [w daN]
 • X - współczynnik obciążenia poprzecznego
 • Y - współczynnik obciążenia wzdłużnego

W tabelach wymiarowych łożysk są podane wszystkie niezbędne dane do obliczenia obciążenia zastępczego. Wartości te zostały przyjęte lub obliczone według wzorów ISO, zgodnie z dokumentem 281/1-1977/E.

Jeżeli na łożyska kulkowe działa jedynie obciążenie wzdłużne, wówczas pracują one jako łożyska skośne. Wartości współczynników X i Y zależą od stosunku Pw/Co oraz od wielkości luzu poprzecznego. Zdolność tych łożysk do przenoszenia obciążeń wzdłużnych wzrasta przy zastosowaniu łożysk z luzem powiększonym. Dotyczy to tylko przypadków, gdy Pw/Pp>e, gdzie:

 • e-wielkość charakteryzująca konstrukcję wewnętrzną łożyska poprzecznego w zakresie zdolności przenoszenia obciążeń.