Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Luzy

Pod pojęciem luzu rozumie się wielkość przesunięcia jednego pierścienia w stosunku do drugiego. W zależności od kierunku przesunięcia rozróżnia się luzy poprzeczne i wzdłużne.

Luz poprzeczny łożyska jest to największe przesunięcie jednego pierścienia względem drugiego w kierunku poprzecznym, bez wywierania nacisku.

Luz wzdłużny łożyska jest to największe przesunięcie jednego pierścienia względem drugiego w kierunku wzdłużnym, bez wywierania nacisku.

Luz łożyska przed zamontowaniem w węzeł jest większy od luzu po jego zamontowaniu (luz pomontażowy), gdyż osadzenie łożyska na wał i w obudowę pociąga za sobą pewne odkształcenia pierścieni. W zależności od warunków pasowania pierścień wewnętrzny ulega rozprężeniu, natomiast pierścień zewnętrzny - ściśnięciu. W obu przypadkach odkształcenia pierścieni powodują zmniejszenie się luzu łożyska.

Ponadto na zmianę luzu ma wpływ występująca w czasie pracy rozszerzalność cieplna łożysk i części z nimi współpracujących oraz występujące obciążenia (luz roboczy). Łożyska są więc produkowane z różnymi wartościami luzów, co umożliwia ich dobór do określonych warunków pracy. Głowne znaczenie dla pracy łożysk mają luzy poprzeczne, które dla większości typów zostały ustalone przez ISO w skali międzynarodowej.

Najczęściej stosuje się łożyska w wykonaniu normalnym i z luzem normalnym

Wartości luzów normalnych są tak ustalone, że przy zalecanych ogólnie pasowaniach i w normalnych warunkach pracy łożysko będzie miało odpowiedni luz roboczy. Warunk pracy odbiegające od normalnych, związane z temperaturą lub charakterem pasowań wymagają doboru innych wartości luzów. Łożyska z innymi wartościami luzów jak normalny oznaczane są symbolem literowo-cyfrowym od C1 do C5.