Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Cichobieżność

W niektórych zastosowaniach łożysk, prócz wykonawstwa zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w warunkach i normach, bardzo dużą rolę odgrywa cichobieżność (poziom drgań).

Niejednokrotnie warunki eksploatacyjne takich urządzeń wymagają cichej i spokojnej pracy. Są to przeważnie precyzyjne urządzenia pomiarowe, sterujące, urządzenia gospodarstwa domowego, silniki elektryczne czy prądnice małej mocy.

W tych przypadkach znajdują zastosowanie przeważnie łożyska kulkowe zwykłe o kontrolowanym poziomie drgań. Nie wszystkie wielkości łożysk są produkowane z kontrolowanym poziomem drgań, gdyż nie wszędzie ich stosowanie jest wymagane. Zwykle szum pracującego łożyska jest tak znikomy w stosunku do szumu wytwarzanego przez maszynę, że ginie on w ogólnym hałasie maszyny i otoczenia.