Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Wymiary główne łożysk tocznych

Do wymiarów głównych łożysk tocznych należą:

  • d - średnica otworu
  • D - średnica zewnętrzna
  • B lub T - szerokość łożyska poprzecznego lub skośnego
  • H - wysokość łożyska wzdłużnego
  • r oraz r1 - współrzędne zaokrąglenia między powierzchniami montażowymi: czołową i walcową lub stożkową.