Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Nośność

Nośność ruchowa

Nośność ruchowa łożyska (oznaczona symbolem C) odnosi się do łożyska, w którym pierścienie obracają się względem siebie i są poddane pewnemu obciążeniu. Nośność ruchowa łożyska jest to wyrażona w niutonach, wartość obciążenia, przy którym łożysko osiągnie trwałość równą 1 mln obrotów. W przypadku łożysk poprzecznych i skośnych, obciążenie powinno być stałe i działać w płaszczyźnie prostopadłej do osi. Dla łożysk wzdłużnych kierunek stałego obciążenia powinien być wzdłuż osi. Wartości nośności ruchowej są obliczane na podstawie wzorów ISO zawartych w dokumencie R281.

Nośność spoczynkowa

Nośność spoczynkowa łożyska (oznaczona symbolem Co) jest obliczana na podstawie dokumentu R76 i odnosi się do łożysk, które obracają się bardzo wolno (do 10 obr/min) lub wychylają się w niewielkich granicach. W tych przypadkach nie zachodzi zmęczeniowe zużycie powierzchni pracujących, a dopuszczalne obciążenie łożyska jest ograniczone wielkością wywołanego odkształcenia plastycznego w miejscach styku części tocznych z bieżniami. Pod pojęciem nośności spoczynkowej należy rozumieć takie obciążenie, które wywołuje łączne odkształcenie plastyczne stykających się powierzchni równe 0,0001 średnicy części tocznej. W przypadku łożysk poprzecznych i skośnych, obciążenie to powinno działać statycznie i ściśle prostopadle do osi.