Pomoc do programu

Koszyk

Koszyk jest swojego rodzaju pojemnikiem na dobrane łożyska. Do koszyka można dodać nieograniczoną ilość łożysk różnych typów.

Aby dodać łożyska do koszyka trzeba przejść przez procedurę doboru.

Bez dodania wybranych łożysk do koszyka nie będą możliwe późniejsze obliczenia łożysk.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - koszyk na łożyska

W koszyku można przeprowadzać następujące operacje na łożyskach:

Usuwanie wybranych łożysk

Aby usunąć wybrane łożyska z koszyka należy zaznaczyć łożyska które mają zostać usunięte i kliknąć przycisk „Usuń zaznaczone” i potwierdzić wybór.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - koszyk podczas usuwania wybranych łożysk

Usuwanie wszystkich łożysk

Aby usunąć wszystkie łożyska z koszyka należy kliknąć przycisk „Usuń wszystkie” i potwierdzić wybór.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - koszyk podczas usuwania wszystkich łożysk

Sortowanie łożysk

Aby posortować łożyska w koszyku należy nie zaznaczać żadnego łożyska, wybrać żądane opcje sortowania i kliknąć przycisk „Usuń zaznaczone”. Ponieważ żadne łożysko nie zostało zaznaczone, żadne nie zostanie usunięte. Wszystkie zostaną posortowane według wybranych kryteriów.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - koszyk podczas sortowania łożysk

Podgląd szczegółów wybranego łożyska

Aby obejrzeć szczegóły dotyczące wybranego łożyska należy kliknąć odnośnik „szczegóły” przy łożysku którego szczegóły mają być wyświetlone.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - koszyk podczas wybierania podglądu szczegółów łożyska

Zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące wybranego łożyska. Aby powrócić do koszyka należy kliknąć odnośnik „wróć” bądź „Koszyk” w głównym menu.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - koszyk - podgląd szczegółów łożyska