Pomoc do programu

Dobór

Dobór łożysk jest realizowany poprzez kreator i przebiega w czterech prostych krokach.

Krok 1: Sposób doboru typu łożyska

Na początku należy wybrać typ łożyska (kulkowe zwykłe, baryłkowe). Kreator oferuje wykonanie tego na trzy sposoby:

Krok 2: Dobór typu łożyska

Kiedy określony został już sposób doboru, kreator przejdzie do następnego kroku gdzie należy wybrać typ łożyska w jeden z wybranych wcześniej sposobów:

Dobór typu ze względu na charakterystykę

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy została wybrana opcja doboru ze względu na charakterystykę łożyska

Należy wybrać żądane cechy łożyska i wcisnąć przycisk szukaj. Kreator wyszuka łożyska które najlepiej spełniają zadane kryteria.

Można sterować liczbą wyświetlanych wyników. Wystarczy wybrać liczbę z pola „Pokaż najlepszych wyników”.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy po wyszukiwaniu metodą doboru ze względu na charakterystykę łożyska

Następnie należy wybrać najlepsze łożysko (kliknać jego nazwę). Kreator przejdzie do następnego kroku.

Dobór typu ze względu na rodzaj przenoszonych obciążeń

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy została wybrana opcja doboru ze względu na rodzaj przenoszonych obciążeń

W tym sposobie doboru należy wybrać rodzaj bieżni i obciążenia jakie będzie działało na łożysko podczas pracy. Aby wybrać łożysko należy kliknać na jego nazwie. Kreator przejdzie do następnego kroku.

Ręczny dobór

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy została wybrana opcja ręcznego

W tym sposobie doboru należy po prostu wskazać żądany typ łożyska. Kreator przejdzie do następnego kroku.

Krok 3: Metoda doboru łożyska

W tym kroku należy wybrać metodę którą będzie wyszukiwane łożysko. Kreator oferuje wykonanie tego na trzy sposoby:

Krok 4: Dobór łożyska

Wyszukiwanie poprzez wpisanie oznaczenia łożyska bądź tylko części oznaczenia

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy zostało wybrane wyszukiwanie poprzez wpisanie oznaczenia

Wybierając łożyska w ten sposób należy podać oznaczenie łożyska, bądź też jego część np. „618/” dla łożysk kulkowych zwykłych.

Następnie można wybrać według jakiej wielkości mają być posortowane wyniki oraz czy mają być prezentowane rosnąco czy malejąco.

Po ustaleniu opcji należy wcisnąć przycisk „Szukaj”. Kreator wyszuka łożyska spełniające kryteria i wyświetli wyniki.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy został przeprowadzony dobór poprzez wpisanie oznaczenia

Następnie należy zaznaczyć wybrane łożyska i kliknać „Dodaj zaznaczone”.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy zostały zaznaczone wybrane łożyska

Zaznaczone łożyska zostaną dodane do koszyka. Teraz można przejść do koszyka lub do obliczeń. Można także swobodnie kontynuować dobieranie np. z innym typem łożysk.

Wyszukiwanie poprzez podanie parametrów tj. nośność lub średnica

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy zostało wybrane wyszukiwanie poprzez podanie parametrów

Wybierając łożyska w ten sposób należy podać żądane parametry łożyska. Można podać jeden lub więcej parametrów np. średnica „d” do 25mm. Zostaną wtedy wyszukane łożyska których średnica nie przekracza 25mm. Parametry można ze sobą łączyć podając np. średnica „d” do 25mm i nośność ruchowa „C” od 1200daN. Zostaną wtedy wyszukane łożyska których średnica nie przekracza 25mm ale które mają nośność większą niż 1200daN.

Następnie można wybrać według jakiej wielkości mają być posortowane wyniki oraz czy mają być prezentowane rosnąco czy malejąco.

Po ustaleniu opcji należy wcisnąć przycisk „Szukaj”. Kreator wyszuka łożyska spełniające kryteria i wyświetli wyniki.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy zostały wyświetlone wyniki dla wyszukiwania poprzez podanie parametrów

Następnie należy zaznaczyć wybrane łożyska i kliknać „Dodaj zaznaczone”.

Zaznaczone łożyska zostaną dodane do koszyka. Teraz można przejść do koszyka lub do obliczeń. Można także swobodnie kontynuować dobieranie np. z innym typem łożysk.

Wyszukiwanie poprzez zadanie warunków wytrzymałościowych

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy zostało wybrane wyszukiwanie poprzez zadanie warunków wytrzymałościowych

Wybierając łożyska w ten sposób należy podać żądane warunki wytrzymałościowe dla łożyska. Obowiązkowo należy podać trwałość Lh (w godzinach pracy), przynajmniej jedną składową obciążenia, oraz obroty przy jakich bedzie pracowało łożysko.

Można zmienić domyślny współczynnik nadwyżek dynamicznych fd i współczynnik zabezpieczający łożysko przed zbyt dużym odkształceniem trwałym S0 zależnie od warunków w jakich będzie pracowało łożysko.

Opcjonalnie można podać zakres średnic wewnętrznych. Jeśli nie zostaną podane, łożysko zostanie dobrane z pełnego zakresu średnic.

Następnie można wybrać według jakiej wielkości mają być posortowane wyniki oraz czy mają być prezentowane rosnąco czy malejąco.

Po ustaleniu opcji należy wcisnąć przycisk „Szukaj”. Kreator wyszuka łożyska spełniające kryteria i wyświetli wyniki.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy kiedy zostały wyświetlone wyniki dla wyszukiwania poprzez zadanie warunków wytrzymałościowych

Następnie należy zaznaczyć wybrane łożyska i kliknać „Dodaj zaznaczone”.

Zaznaczone łożyska zostaną dodane do koszyka. Teraz można przejść do koszyka lub do obliczeń. Można także swobodnie kontynuować dobieranie np. z innym typem łożysk.