Opis grup łożysk

Łożyska baryłkowe wzdłużne

Łożyska baryłkowe wzdłużne mogą przenosić bardzo duże obciążenia i pracować przy stosunkowo dużych prędkościach obrotowych. W łożyskach tych kierunek działania obciążenia między asymetrycznymi baryłkami a bieżniami tworzy pewien kąt w stosunku do osi łożyska. Z tego względu łożyska baryłkowe wzdłużne mogą przenosić równocześnie obciążenia wzdłużne i poprzeczne, przy czym wartość obciążenia poprzecznego nie może przekraczać 55% wartości równocześnie działającego obciążenia wzdłużnego. Łożyska baryłkowe wzdłużne należą do grupy łożysk rozłącznych, dzięki czemu poszczególne pierścienie mogą być montowane do węzła oddzielnie. Dzięki kulistej powierzchni bieżni pierścienia zewnętrznego, łożyska te mogą poprawnie pracować przy stosunkowo dużych błędach współosiowości wału i oprawy wynoszących 2-3°.

Łożyska baryłkowe wzdłużne powinny być zawsze poddane pewnemu obciążeniu wzdłużnemu ze względu na występujące podczas obracania się siły odśrodkowe i giroskopowe. Minimalną wartość tego obciążenia oblicza się ze wzoru:

Pw min.>=0,0025 C0

gdzie:

  • Pw min. - minimalne obciążenie wzdłużne [w daN]
  • C0 - nośność spoczynkowa

Łożyska baryłkowe wzdłużne są wykonywane w normalnej klasie dokładności. Łożyska baryłkowe wzdłużne są wyposażone zwykle w koszyk masywny prowadzony na tulei stalowej połączonej na stałe w otworze pierścienia wewnętrznego. Innymi odmianami koszyków mogą być koszyki blaszane. Zastępując łożysko z koszykiem masywnym łożyskiem z koszykiem blaszanym, należy zastosować tuleję dystansową między pierścieniem wewnętrznym łożyska a istniejącym osadzeniem wału. Tuleje dystansowe powinny być hartowane, a ich czoła szlifowane.

Łożyska baryłkowe wzdłużne powinny być smarowane olejem. Smarowania smarami stałymi nie zaleca się.

Łożyska baryłkowe wzdłużne są wykonywane w seriach wymiarowych 292, 293 i 294, o wymiarach głównych zgodnych z PN-75/M-86271.

Rysunek techniczny łożyska baryłkowego wzdłużnego