Opis grup łożysk

Łożyska kulkowe wzdłużne

Łożyska kulkowe wzdłużne są przeznaczone do przejmowania wyłącznie obciążeń wzdłużnych. Łożyska te w żadnym przypadku nie mogą być obciążone siłami poprzecznymi. Łożyska kulkowe wzdłużne należą do grupy łożysk rozłącznych, dzięki czemu poszczególne pierścienie mogą być montowane do węzła oddzielnie.

Łożyska kulkowe wzdłużne są wykonywane jako jednokierunkowe i dwukierunkowe. Łożyska jednokierunkowe składają się z pierścienia zewnętrznego, Wewnętrznego i koszyka z kulkami; mogą one przenosić obciążenia wzdłuż osi tylko w jednym kierunku.

Łożyska dwukierunkowe składają się z jednego pierścienia wewnętrznego, dwóch pierścieni zewnętrznych i dwóch kompletów koszyków z kulkami i mogą przenosić obciążenia wzdłużne w dwóch kierunkach. Pierścienie zewnętrzne i komplety koszyków z kulkami łożysk dwukierunkowych są takie same jak w odpowiadających im łożyskach jednokierunkowych. Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe i dwukierunkowe mogą mieć czoła pierścieni zewnętrznych płaskie lub kuliste. Łożyska z płaskimi czołami pierścieni nie dopuszczają żadnych błędów współosiowości. Łożyska z czołami kulistymi pierścieni mogą kompensować nieznaczne błędy współosiowości; łożyska te są zwykle dostarczane łącznie z podkładkami kulistymi.

Łożyska kulkowe wzdłużne powinny być zawsze poddane pewnemu obciążeniu wzdłużnemu ze względu na występujące podczas obracania się siły odśrodkowe i giroskopowe. Minimalną wartość tego obciążenia lub odpowiadającego mu zacisku wstępnego oblicza się ze wzoru:

Pw min.>=M*(n/1000)2

gdzie:

  • Pw min. - minimalne obciążenie wzdłużne [w daN]
  • M - współczynnik obciążenia minimalnego
  • n - prędkość obrotowa [w obr/min]

Łożyska kulkowe wzdłużne są wykonywane zwykłe w normalnej klasie dokładności. W szczególnych przypadkach łożyska serii 511 i 512 mogą być stosowane w wyższych klasach dokładności P6 i P5. Łożyska kulkowe wzdłużne są wyposażone zwykle w koszyki tłoczone z blachy stalowej. Łożyska dużych wymiarów mają koszyki masywne mosiężne lub stalowe. Dokładność wymiarów głównych i dokładności obrotu są podane na stronach 42 i 43.

Łożyska kulkowe wzdłużne są wykonywane w niżej podanych seriach o wymiarach głównych zgodnych z PN-73/M-86260.

Serie łożysk kulkowych wzdłużnych
Łożyska jednokierunkowe Łożyska dwukierunkowe
z czołami płaskimi z czołami kulistymi z czołami płaskimi z czołami kulistymi
bez podkładki z podkładką bez podkładki z podkładką
511 - - - - -
512 532 532 U 522 542 542 U
513 533 533 U 523 543 543 U
514 534 534 U 524 544 544 U

Rysunek techniczny łożyska kulkowego wzdłużnego jednokierunkowego

Rysunek techniczny łożyska kulkowego wzdłużnego dwukierunkowego

Rysunek techniczny łożyska kulkowego wzdłużnego jednokierunkowego z pierścieniem kulistym i podkładką

Rysunek techniczny łożyska kulkowego wzdłużnego dwukierunkowego z pierścieniem kulistym i podkładką