Opis grup łożysk

Łożyska baryłkowe poprzeczne

Łożyska baryłkowe poprzeczne są łożyskami wahliwymi, przeznaczonymi do przenoszenia dużych obciążeń. Mają one dwa rzędy baryłek, kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego oraz dwie bieżnie na pierścieniu wewnętrznym. Dzięki wahliwości nie są wrażliwe na błędy współosiowości opraw i ugięć wałów, a skośne ułożenie baryłek w stosunku do osi łożyska pozwala na przenoszenie, oprócz obciążeń poprzecznych, dodatkowo obciążeń wzdłużnych w obu kierunkach.

Kulista bieżnia pierścienia zewnętrznego powoduje, że pierścień wewnętrzny wraz z koszykiem i częściami tocznymi może się wychylać. Dopuszczalny kąt wychylenia zależy od rodzaju obciążenia łożyska. Jeżeli łożysko jest obciążone wyłącznie siłą poprzeczną, wychylenie może wynosić do 2°, natomiast przy jednoczesnym obciążeniu siłą poprzeczną i wzdłużną maksymalny kąt wychylenia nie powinien przekraczać 0,5°. W ostatnich latach łożyska baryłkowe ulegały wielu modyfikacjom konstrukcyjnym mającym na celu podwyższenie ich nośności. Łożyska o podwyższonej nośności w okresie przejściowym oznaczane były literą A za numerem łożyska. Ponieważ produkowane obecnie łożyska baryłkowe charakteryzują się podwyższoną nośnością, w tabelach wymiarowych pominięto literę A za podstawowym numerem łożyska. Łożyska baryłkowe poprzeczne są produkowane zarówno z otworem walcowym, jak i stożkowym. Łożyska z otworem stożkowym mają szczególne zastosowanie w ciężkich i prostych łożyskowaniach. Łożyska serii 240 i 241 są wykonywane z otworem stożkowym o zbieżności 1:30 - oznaczenie K30, natomiast pozostałe serie z otworem stożkowym o zbieżności 1:12 - oznaczenie K za numerem łożyska. Łożyska z otworem stożkowym zakłada się na tuleje stożkowe wciągane H i wciskane AH. Zarówno tuleje wciągane, jak i wciskane umożliwiają łatwy montaż łożysk na cylindryczne wały. Łożyska baryłkowe są wykonywane w klasie dokładności normalnej i z normalnym luzem poprzecznym. Na specjalne zamówienie mogą być dostarczane z luzem poprzecznym pomniejszonym C2 lub luzami większymi od normalnego; C3, C4 i C5. Łożyska baryłkowe przeważnie są produkowane z koszykami masywnymi wykonanymi z mosiądzu lub ze stali. W łożyskach mniejszych wymiarów są stosowane również koszyki tłoczone z blachy stalowej. Łożyska baryłkowe mogą być smarowane zarówno smarem mazistym, jak i olejem. Większe łożyska, w celu zwiększenia skuteczności smarowania, mają na pierścieniu zewnętrznym rowek z trzema otworami smarowniczymi. Łożyska takie mają dodatkowe oznaczenie W33 za numerem łożyska. Sposób obliczania obciążeń zastępczych podano w tabelach wymiarowych łożysk.

Łożyska baryłkowe poprzeczne są wykonywane w seriach wymiarowych 239, 230, 240, 231, 241, 222, 232, 213, 223 o wymiarach głównych zgodnych z PN-79/M-86240.

Rysunek techniczny łożyska baryłkowego poprzecznego