Opis grup łożysk

Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe są łożyskami przeznaczonymi do przenoszenia dużych obciążeń. Łożyska stożkowe jednorzędowe mogą przenosić obciążenia wzdłużne tylko w jednym kierunku, dlatego są stosowane zazwyczaj dwa łożyska na wale.

Łożyska stożkowe są łożyskami rozłącznymi, co znacznie ułatwia ich montaż. Luzy wewnętrzne są regulowane w trakcie montażu. Spośród objętych katalogiem sześciu serii wymiarowych łożysk stożkowych, seria 313 ma duży kąt działania, dzięki czemu łożyska tej serii można stosować w przypadkach występowania dużych sił wzdłużnych w stosunku do sił poprzecznych i gdy jest wymagana duża sztywność łożyskowania w kierunku wzdłużnym osi. Produkowane obecnie łożyska stożkowe charakteryzują się wysoką nośnością, co jest wynikiem zwiększenia wymiarów i liczby wałeczków, przy niezmienionych wymiarach głównych. Są oznaczane literą A za numerem łożyska. Łożyska stożkowe są przeważnie dostarczane z koszykiem tłoczonym z blachy stalowej. Łożyska stożkowe są wykonywane z korygowanym stykiem między wałeczkami a bieżnią pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego. Zmniejsza to do minimum występowanie naprężeń krawędziowych nawet wtedy, gdy występują nie dające się uniknąć niedokładności w zabudowie, ugięcia wału itd. Łożyska stożkowe są wykonywane w klasie dokładności normalnej PO i wysokiej P6, jak również na specjalne zamówienie łożyska małych wymiarów w klasie precyzyjnej P5. Sposób obliczania obciążeń zastępczych podano w tabelach wymiarowych łożysk.

Łożyska stożkowe są wykonywane W seriach 320, 302, 322, 303, 313, 323 o wymiarach głównych zgodnych z PN-75/M-86220. Łożyska toczne. Łożyska stożkowe jednorzędowe, natomiast wymiary wewnętrzne, tj. średnica bieżni pierścienia zewnętrznego oraz kąt działania łożyska są zgodne z BN-79/i 131-11. Łożyska toczne. Pierścienie zewnętrzne łożysk stożkowych. Wymiary.

Rysunek techniczny łożyska stożkowego