Opis grup łożysk

Łożyska igiełkowe

Do najbardziej rozpowszechnionych z grupy łożysk igiełkowych należą:

  • łożyska igiełkowe poprzeczne serii NA 48, RNA 48, NA 49, RNA 49, NA 69 i RNA 69;
  • łożyska igiełkowe cienkościenne;
  • złożenia igiełkowe poprzeczne;
  • złożenia igiełkowe wzdłużne.

Duża nośność przy stosunkowo małej wysokości przekroju sprzyja osiągnięciu zwartej konstrukcji, zwłaszcza gdy rolę bieżni spełniają odpowiednio wykonane części współpracujące.

Łożyska igiełkowe poprzeczne są wykonywane z koszykami blaszanymi. Łożyska o średnicy zewnętrznej powyżej 20 mm mają na pierścieniu zewnętrznym rowek i otwór do doprowadzenia smaru.

Łożyska igiełkowe cienkościenne mają pierścień zewnętrzny tłoczony z blachy stalowej. Są stosowane zwykle bez pierścieni wewnętrznych. Pierścienie wewnętrzne do tych łożysk należy stosować wyłącznie wtedy, gdy nie jest możliwe odpowiednie wykonanie powierzchni czopa. Są wykonywane w dwóch odmianach:

  • przelotowe RHNA,
  • nieprzelotowe RBNA.

Złożenia igiełkowe zapewniają wyjątkowo mały przekrój poprzeczny węzła przy dużej nośności. Stosowanie złożeń igiełkowych wymaga zachowania odpowiednich tolerancji bieżni zewnętrznej i wewnętrznej, w celu uzyskania wymaganego luzu wewnętrznego, jak i odpowiedniej ich twardości oraz dokładności kształtu i położenia.

Do przenoszenia obciążeń wzdłużnych są przeznaczone złożenia igiełkowe wzdłużne. Podobnie jak złożenia igiełkowe poprzeczne mogą one współpracować bezpośrednio z częściami maszyny, a w przypadku możliwości wykonania odpowiednich powierzchni - z pierścieniami o wymiarach podanych w tabelach. Łożyska igiełkowe są wykonywane prawie wyłącznie w normalnej klasie dokładności. Wymiary główne łożysk igiełkowych są zgodne z odpowiednimi normami polskimi:

  • PN-75/M-86291. Łożyska toczne. Łożyska igiełkowe
  • PN-76/M-86295. Łożyska toczne. Łożyska cienkościenne. Wymiary giówne
  • PN-75/M-86310. Łożyska toczne. Złożenia igiełkowe
  • PN-76/M-86311. Łożyska toczne. Złożenia igiełkowe wzdłużne.

Rysunek techniczny łożyska igiełkowego poprzecznego

Rysunek techniczny złożeń igiełkowych wzdłużnych