Opis grup łożysk

Łożyska walcowe wielorzędowe

Łożyska walcowe dwurzędowe serii NN 30 K oraz NNU 49 K mają dwa rzędy wałeczków prowadzone w masywnym koszyku mosiężnym. Duża liczba wałeczków oraz ich wzajemne przesunięcie kątowe w rzędach po obu stronach koszyka zapewniają uzyskanie wysokiej nośności i odpowiedniej sztywności łożyskowania oraz dużej dokładności ruchu obrotowego wału.

Łożyska serii NN 30 K znalazły szerokie zastosowanie do łożyskowania wrzecion obrabiarek. Są wykonywane zwykle w bardzo wysokich klasach dokładności P5, P4 i wyższych. Stożkowy otwór pozwala na dokładną regulację luzu wewnętrznego łożyska przy osadzeniu na stożkowy czop.

Większa liczba i długość wałeczków w łożyskach serii NNU 49 K powoduje, iż mają one większą sztywność niż odpowiednie łożyska serii NN 30.

Łożyska serii NNU 49 są wykonywane z otworem walcowym i stożkowym.

Łożyska walcowe serii NNU 60 charakteryzują się znaczną szerokością i większą liczbą rzędów elementów tocznych. Zapewnia to, poza wysoką nośnością, osiąganie znacznej sztywności łożyskowania. Zastosowanie łożysk z pełną liczbą elementów tocznych (konstrukcja V) umożliwia osiągnięcie maksymalnej nośności i sztywności.

Wymiary główne tych łożysk są zgodne z PN-74/M-86208.

Rysunek techniczny łożysk walcowych wielorzędowych