Opis grup łożysk

Łożyska walcowe poprzeczne jednorzędowe

Łożyska walcowe cechuje zdolność przejmowania znacznych obciążeń poprzecznych w stosunku do łożysk kulkowych o tych samych wymiarach. Konstrukcyjnie łożyska te składają się z zespołu koszyka z wałeczkami i pierścieniem z obrzeżami oraz drugiego pierścienia. W zależności od ukształtowania pierścieni, istnieje szereg typów konstrukcyjnych łożysk walcowych.

Łożyska walcowe poprzeczne w zasadzie są przeznaczone do przenoszenia obciążeń poprzecznych, jednakże łożyska typu NJ pozwalają na ustalenie wzdłużne wału w jednym kierunku, zaś łożyska typu NUP oraz łożyska NJ w połączeniu z pierścieniem kątowym HJ (oznaczane jako NH) umożliwiają ustalenie dwukierunkowe. Łożyska te mogą przenosić pewne dynamiczne obciążenia wzdłużne, jednakże w ograniczonym zakresie.

Łożyska walcowe poprzeczne są wrażliwe na zjawisko niewspółosiowości obu pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego, wywołujące naprężenia krawędziowe.

Dla węzłów szczególnie obciążonych stosuje się łożyska walcowe konstrukcji E, które cechuje wyższa nośność przy tych samych wymiarach. Wynika to z ich specjalnej konstrukcji wewnętrznej. Łożyska walcowe poprzeczne jednorzędowe są wykonywane w różnych klasach dokładności, z luzami normalnymi, pomniejszonymi lub powiększonymi, z pierścieniami wzajemnie wymiennymi lub niewymiennymi. Łożyska te są wyposażone zwykle w koszyk blaszany, a łożyska większych wymiarów w niektórych zastosowaniach (np. przy dużych prędkościach obrotowych lub dużych obciążeniach dynamicznych) w koszyk masywny mosiężny. Łożyska walcowe poprzeczne są wytwarzane w następujących seriach wymiarowych:

  • seria 2 - NU, NJ, NUP, N
  • seria 3 - NU, NJ, NUP, N
  • seria 4 - NU, NJ, NUP
  • seria 10 - NU
  • seria 22 - NU, NJ, NUP
  • seria 23 - NU, NJ, NUP.

Łożyska walcowe stosuje się również bez pierścienia wewnętrznego - typ RNU; w tym przypadku bieżnię wewnętrzną łożyska stanowi odpowiednio wykonany czop.

Wymiary główne łożysk walcowych poprzecznych jednorzędowych są zgodne z PN-76/M-86180.

Rysunek techniczny łożysk walcowych jednorzędowych poprzecznych