Opis grup łożysk

Łożyska kulkowe wahliwe

Łożyska kulkowe wahliwe pod względem konstrukcyjnym charakteryzują się dwoma rzędami kulek oraz kulistą bieżnią pierścienia zewnętrznego, co pozwala na swobodne ustawienie się wzajemnie pierścieni. Dzięki temu łożyska te nie są wrażliwe na błędy współosiowości opraw i na ugięcie wału. Przy występowaniu dużych obciążeń wzdłużnych jest wskazane stosowanie łożysk z serii szerokich 22... i 23...

Rozpowszechnione są również łożyska kulkowe wahliwe z otworami stożkowymi. Osadza się je na tulejach wciąganych, co pozwala na uproszczenie konstrukcji węzłów i ułatwia montaż.

Łożyska kulkowe wahliwe są wykonywane w normalnej klasie dokładności, jak również z normalnym luzem poprzecznym. Na zamówienie łożyska mogą być wykonywane z innym luzem jak normalny, pomniejszonym lub powiększonym, względnie w wyższych klasach dokładności.

Łożyska kulkowe wahliwe są przeważnie dostarczane z koszykami tłoczonymi z blachy stalowej, niekiedy również stosuje się koszyki masywne mosiężne.

Łożyska kulkowe wahliwe są wykonywane w seriach: 10, 12, 13, 22 i 23 o wymiarach głównych zgodnych z PN-79/M-86130, a wymiary tulei wciąganych są zgodne z PN-79/M-86470.

Rysunek techniczny łożyska kulkowego wahliwego