Opis grup łożysk

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne są przeznaczone do przenoszenia obciążeń złożonych, tzn. poprzecznych i wzdłużnych. Do podstawowych grup tych łożysk należą:

  • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe,
  • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe,
  • łożyska kulkowe skośne dwurzędowe.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe są wykonywane zwykle z następującymi kątami działania:

  • 15° - oznaczone literą C,
  • 25° - oznaczone literą E,
  • 40° - oznaczone literą B.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić obciążenia wzdłużne w jednym kierunku. Łożyska z kątem działania 15° i 25° mogą pracować przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych. Znalazły one zastosowanie głównie do łożyskowania wrzecion obrabiarek, są wykonywane zwykle w wysokich klasach dokładności (P5, P4 i wyższych). Łożyska te stosuje się często w układach zdwojonych lub wielokrotnych.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe z kątem działania 40° są przystosowane do przenoszenia stosunkowo dużych obciążeń wzdłużnych.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe są wykonywane w seriach 70 C, 70 E, 72 C, 72 E, 72 B, 73 B o wymiarach głównych zgodnych z PN-75/M-8616O.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe mają jeden z pierścieni dzielony (wewnętrzny - oznaczenie QJ, lub zewnętrzny - Q). Łożyska te mogą przenosić obciążenie wzdłużne w obu kierunkach. Łożyska typu Q są wykonywane z kątem działania 23°, a typu QJ z kątem działania 35°. Optymalne warunki pracy łożysk typu Q i QJ występują przy przewadze obciążenia wzdłużnego wtedy, gdy Pw >=1,27 Pp.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe są wykonywane w seriach Q2 i QJ2 oraz Q3 i QJ3 o wymiarach głównych zgodnych z PN-75/M-86160.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe mogą przenosić, oprócz sił poprzecznych, znaczne obciążenia wzdłużne w obydwu kierunkach, mogą również przejmować obciążenie w postaci momentu działającego w płaszczyźnie osiowej łożyska. Jedno łożysko kulkowe skośne dwurzędowe pracuje tak, jak para łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układzie „0”. Łożyska te są wykonywane z kątem działania 32°. Sposób obliczenia obciążeń zastępczych łożysk kulkowych skośnych jest podany w tabelach wymiarowych łożysk.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe są wykonywane w seriach 32 i 33 o wymiarach głównych zgodnych z PN-75/M-86160.

Rysunek techniczny łożyska kulkowego skośnego jednorzędowego

Rysunek techniczny łożyska kulkowego skośnego jednorzędowego - dwukierunkowego

Rysunek techniczny łożyska kulkowego skośnego dwurzędowego