Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Dobór łożysk: wytyczne ogólne

Każda grupa konstrukcyjna łożysk ma charakterystyczne cechy, które określają warunki, w jakich łożyska te najlepiej spełniają swoje zadanie, względnie w jakich warunkach nie powinny być eksploatowane.

Do podstawowych kryteriów decydujących o doborze łożysk należą:

  • ograniczenia wymiarowe łożysk,
  • wielkość i kierunek obciążenia,
  • prędkość obrotowa,
  • możliwości ograniczenia błędów współosiowości,
  • wymagania dokładności wykonania i cichobieżność,
  • sztywność łożyskowania,

W większości przypadków, co najmniej jeden z wymiarów głównych jest narzucony przez konstrukcję urządzenia - przeważnie średnica otworu.

Do wałów o małych średnicach dobiera się przeważnie łożyska kulkowe zwykłe, a do wałów o dużych średnicach - łożyska walcowe, stożkowe i baryłkowe, jak również w niektórych przypadkach łożyska kulkowe zwykłe. Najniższą wysokość przekroju poprzecznego mają łożyska igiełkowe, walcowe i baryłkowe określonych serii, a w następnej kolejności łożyska kulkowe zwykłe. Jeżeli wielkością ograniczającą przestrzeń jest szerokość łożyska, dobiera się zwykle łożyska walcowe jednorzędowe i kulkowe zwykłe wąskich serii.

Jeżeli wielkością ograniczającą jest rodzaj otworu (walcowy lub stożkowy), wszystkie łożyska mają otwór walcowy a trzy poniższe są produkowane w wersjach z walcowym i stożkowym otworem: