Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Temperatura robocza

Łożyska toczne wykonane ze stali łożyskowej mogą być stosowane do pracy w temperaturze do +120°. Jeżeli łożysko jest narażone na działanie temperatur wyższych, wystąpi zmniejszenie nośności łożyska do wartości Ct obliczonej ze wzoru:

Ct=ft*C

Wartości współczynnika ft maleją ze wzrostem działających na łożysko temperatur (wg poniższej zależności):

Wartości współczynnika ft w zależności od temperatury
Temperatura łożyska [°C] Współczynnik ft
1500,98
2000,9
2500,75
3000,6

Łożysko, które raz zostało nagrzane do danej temperatury, traci pewien procent nośności na skutek "odpuszczania" pierścieni lub części tocznych oraz obniżenie ich twardości. Podwyższona temperatura powoduje również zmianę wymiarów łożyska. Powyższe zmiany w wyniku niewłaściwego podgrzewania mogą nastąpić już w czasie montażu łożyska w węzeł.

W maszynach i urządzeniach, gdzie występuje wyższa temperatura pracy, nalezy stosować łożyska poddane specjalnej obróbce cieplnej stabilizującej wymiary. Łożyska takie za podstawowym oznaczeniem mają dodatkowe symbole podane poniżej:

Oznaczenia łożysk do pracy w wyższych temperaturach
Maksymalna temperatura pracy [°C]Dodatkowy symbol
150S0
200S1
250S2
300S3

W węźle łożyskowym w którym występuje podwyższona temperatura pracy, powinien być właściwie dobrany środek smarujący.

Stosowane smary i oleje do pracy w podwyższonych temperaturach nie mogą stracić swoich właściwości. Dotyczy to również materiału stosowanego na koszyki i uszczelnienia, który powinien mieć dostateczną odporność na podwyższoną temperaturę.